Search:
Wzór druku oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy


druk oświadczenia majątkowego

2009-01-29(205 KB)More...